ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ 30 ส.ค. ประจำเดือนมา 8 ก.ย. เป็นประจำเดือนปกติไหม จะตรวจการตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่

  •  Euay Phancheewa
    สมาชิก
    หลังมี พสพ (30 สค) แล้ว วันที่8กย ประจำเดือนมา 4-5 วัน ห่างจากรอบเดือนสิงหา 27 วันค่ะ ถือว่าเป็นประจำเดือนปกติไหมคะ? ยังไม่แน่ใจว่าเป็น ปจด จิงไหม อยากทราบว่าสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้อีกวันไหนคะหลัง ประจำเดือนนี้หมด

    สวัสดีค่ะ คุณ wwwwu,

                           หากประจำเดือนที่มาในวันที่ 8 ก.ย. มานาน 4-5 วัน และมีระยะห่างจากรอบประจำเดือนที่แล้ว 27 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 30 ส.ค.ค่ะ แต่หากยังไม่แน่ใจ และต้องการตรวจหาการตั้งครรภ์ ก็สามารถตรวจในวันนี้ได้แล้วค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ