ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด แล้วใส่ถุงยาง จะท้องไหม

 •  7Kspz
  สมาชิก
  ถ้ากินยาคุมยาคุมชนิดแผงที่มี21เม็ดแล้วใส่ถุงยางจะมีโอกาสท้องไหมคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ 7Kspz,

                       หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงแรก ภายใน 1-5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99%

                        แต่หาก ไม่ได้เริ่มทานยาภายใน 1-5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากได้ทานต่อเนื่องมาเกิน 7 วัน แล้วจึงมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% และหากได้ใส่ถุงยางอนามัยร่วมด้วย ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีน้อยกว่า 1% (แต่ก็ไม่ใช่ 0% เพราะไม่มีการคุมกำเนิดวิธีใดที่จะช่วยป้องกันได้ 100%)