ถามแพทย์

 • แท้งและทำการขูดมดลูกวันที่ 13 มิถุนายน หลังจากขูดมดลูกไปไม่เป็นประจำเดือนเลย จนวันที่ 4 ตุลาคมพบว่าตั้งครรภ์ อยากทราบว่าตั้งครรภ์กี่สัปดาห์

 •  Ha CHee
  สมาชิก
  แท้งและทำการขูดมดลูกวันที่ 13 มิถุนายน หลังจากขูดมดลูกไปไม่เป็นประจำเดือนเลย จนวันที่ 4 ตุลาคมได้ทำการตรวจการตั้งครรภ์พบ อยากทราบว่าประมาณกี่สัปดาห์คะ
  Ha CHee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ha CHee

  หลังการแท้งบุตรด้วยการขูดมดลูกนั้น  อาจจะยังไม่มีการตกไข่และไม่มีประจำเดือนได้ภายใน 1-3 เดือนแรก โดยควรทำการคุมกำเนิดต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว 

  ในกรณีนี้ที่ประจำเดือนไม่มาเลย แล้วตั้งครรภ์ อาจเป็นไปได้ว่าในรอบเดือนแรกที่กลับมามีการตกไข่ เกิดการปฏิสนธิในรอบเดือนนั้นๆขึ้นทันที

  แต่จากประวัติคงยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่ากลับมามีการตกไข่ตั้งแต่เดือนใดในระหว่างเดือนมิย ถึงตค แนะนำการรีบไปฝากครรภ์ และทำอัลตราซาวน์หน้าท้องเพื่อยืนยันว่าเป็นการตั้งครรภ์ตามปกติในมดลูก และประเมินอายุครรภ์จากอัลตราซาวน์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ