ถามแพทย์

 • ประจำเดือนม 26 ม.ค. มีเพศสัมพันธ์ 1 ก.พ.กินยาคุมฉุกเฉิน แล้ว 1 สัปดาห์ต่อมามีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Pitchakorn Ninsacng
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูเป็นประจำเดือนล่าสุด26 แล้วไปมีไรกันกับแฟนตอนวันที่01/02/63ที่ที่ผ่านมาแล้วกินยาคุมฉุกเฉินถัดมาอีกวันผ่านมา1สัปดาห์แล้วมีเลือดออกได้3วันคล้ายเป็นประจำเดือนแล้วหนูจะตั้งครรภ์ไหมค่ะหรือเป็นอาการข้างเคียงจากยา

  สวัสดีค่ะ คุณ Pitchakorn Ninsacng,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 26 ม.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 1 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% และจริงๆ แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไป

                       สำหรับเลือดที่ออกหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว 1 สัปดาห์ โดยออกนาน 3 วัน ก็น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาได้ ไม่ใช่ประจำเดือนค่ะ แต่ก็เป็นการแสดงว่า ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                       ส่วนประจำเดือนในรอบต่อไปนั้น ก็อาจมาช้ากว่าปกติได้ โดยอาจมาในช่วงวันที่ 7-10 มี.ค. ได้ค่ะ