ถามแพทย์

 • เป็นหูดหงอนไก่ตรงอวัยวะเพศ รักษาหูดหายแล้ว สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

 •  Rut karn
  สมาชิก
  สวัสดีครับ คุณหมอ ถ้าเราเป็นหูดหงอนไก่ตรงอวัยวะเพศ และได้ทำการรักษาหูดให้หายแล้ว เราสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Rut karn,

                       หากได้รักษาหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศจนหายแล้ว ไม่มีรอยโรคที่อวัยวะให้เห็น ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ โอกาสที่คู่นอนจะติดเชื้อก็ถือว่าไม่น่ามี แต่อย่างไรก็ตาม ในบางราย แม้จะไม่มีรอยโรคให้เห็นแล้ว ก็ยังอาจมีเชื้อไวรัสอยู่ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุได้ และเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็อาจทำให้คู่นอนมีโอกาสติดเชื้อและเป็นหูดหงอนไก่ได้ค่ะ นอกจากนี้ ผู้ที่เคยเป็นแล้ว ก็อาจมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ด้วยค่ะ

                       ดังนั้น แนะนำว่า หากคู่นอน ยังไม่เคยติดเชื้อ ก็อาจฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธ์ุ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเป็นหูดได้ค่ะ