ถามแพทย์

 • หูดหงอนไก่ ตรวจเลือดจะเจอไหม ได้ไปตรวจเลือดมา ตรวจหา HIV ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบีซี ผลเป็นลบ

 •  Tuaytoon Ntc
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า หูดหงอนไก่ ตรวจเลือด จะเจอไหมคะ เพราะไปตรวจเลือดมา ทางคลินิคแนะนำโปรแกรมที่ครอบคลุม hiv .ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบีซี ผลเป็นลบ เลยสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tuaytoon Ntc,

                      การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นหูดหงอนไก่หรือไม่นั้น อาศัยการตรวจดูจากรอยโรคที่ผิวหนังและเยื่อบุบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา จะไม่สามารถตรวจดูจากเลือดได้ค่ะ หากตรวจแล้วไม่พบรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นโรคหูดหงอนไก่ค่ะ

                      ส่วนการตรวจหา HIV ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี จะอาศัยการตรวจจากเลือด ซึ่งหากตรวจแล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดโรคเหล่านี้ค่ะ ซึ่งโรคเหล่านี้ ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนโรคหูดหงอนไก่ ก็ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกัน ดังนั้น เวลาตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็ต้องตรวจหาโรคเหล่านี้ค่ะ