ถามแพทย์

 • เคยเป็นหูดหงอนไก่ และหายแล้ว ต่อมาเป็นอีก จะรักษาอย่างไร แล้วจะฉีดวัคซีน HPV ได้ไหม

 •  hooxx
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ในกรณีที่อวัยวะเพศมีหูดหงอนไก่ เคยเป็นเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้ว แต่ปริมาณไม่เยอะมาก เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าเหมือนอาการของหูดจะหายไปแล้ว จึงไม่ได้ทำเข้ารับการรักษา เมื่อเวลาผ่านมาได้ราวๆหนึ่งปีก็คือช่วงธันวาปีนี้ มีอาการเหมือนเดิมคือมีหูดหงอนไก่ขึ้น แต่ไม่ได้มีการลามแต่อย่างใด ในกรณีนี้คุณหมอแนะนำให้ควรไปตรวจหรือทำการรักษาอะไรบ้างคะ ที่วางแผนไว้คือจะไปตรวจ pep smear ค่ะ แล้วตามด้วยตรวจ thinprep + hpv dna ด้วย พร้อมกับทำการรักษาหูด หลังการรักษา ในกรณีที่รักษาหูดหายแล้ว แบบมองไม่เห็นรอยโรคแล้ว แต่ในตัวก็ยังมีเชื้อ hpv อยู่ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเราสามารถฉีดวัคซีน hpv ได้ไหมคะ หรือคุณหมอมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ขอบคุณคฝ่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ hooxx,

                       โรคหูดหงอนไก่นั้น อาจสามารถหายได้เอง โดยใช้ระยะเวลาเป็นปี แต่ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ ทั้งนี้ เมื่อกลับมาเป็นซ้ำอีก หากเป็นไม่มาก อาจรอเวลาให้หายเอง แต่หากจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ซึ่งก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา ป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายติดเชื้อไปค่ะ โดยการรักษามีทั้งการใช้ยาทา การจี้ด้วยความเย็นหรือจี้ออกด้วยไฟฟ้า เป็นต้น

                       โรคหูดหงอนไก่ เกิดจากการติดเชื้อ HPV (Human papilloma virus) โดยส่วนใหญ่เกิดจากชนิดสายพันธ์ุย่อย 6 และ 11 และเมื่อติดแล้ว อาจมีโอกาสหายได้สนิท เชื้อจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะ ดังนั้น หากรักษาโรคหูดหงอนไก่จนหายแล้ว คือไม่เห็นรอยโรคอะไร ก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ โดยให้เลือกฉีดชนิด 4 สายพันธ์ุ ซึ่งจะสามารถป้องกันสายพันธ์ุที่ทำให้เกิดโรคหูดได้ หากฉีดชนิด 2 สายพันธ์ุ จะไม่สามารถป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้ค่ะ

                         ส่วนการตรวจหามะเร็งปากมดลูก หากจะตรวจด้วยวิธี Thinprep และตรวจหาเชื้อ HPV (HPV DNA) ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ Pap smear อีกค่ะ เพราะการตรวจด้วยวิธี Pap smear จะมีประสิทธิภาพในการตรวจน้อยกว่าค่ะ