ถามแพทย์

 • ฝ่ายหญิงเคยเป็นหูดหงอนไก่ รักษาแล้วเมื่อปี 63 และฉีดวัคซีนแล้ว ถือว่าหายหรือยัง มีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

 •  ttpop
  สมาชิก

  แฟนเคยเป็นหูดหงอนไก่ และรักษาแล้วเมื่อปี 63 ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วตอนช่วง พ.ค.64 ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ถือว่าหายแล้วหรือยังครับ สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ตามปกติเลย หรือควรไปตรวจHPV อีกครั้งครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       การติดโรคหูดหงอนไก่ จะติดจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรอยโรคปรากฏอยู่ อีกฝ่ายก็ย่อมจะติดโรคไปได้ ทั้งนี้ หากได้รักษาจนรอยโรคหายไปแล้ว แต่เชื้อไวรัสก็ยังอาจไม่ถูกกำจัดหมดไป โดยยังคงแฝงตัวอยู่ในเซลล์ และยังอาจสามารถแพร่ไปสู่คู่นอนได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รักษาผ่านมา 2-3 ปีแล้ว และไม่ปรากฏกลับเป็นซ้ำอีก แสดงว่าเชื้อก็น่าจะถูกกำจัดออกจากร่างกายไปหมดแล้วค่ะ ดังนั้น หากฝ่ายชายจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย ก็ไม่น่าติดเชื้อได้อีกค่ะ

                  ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV หากเป็นวัคซีนชนิด 4 หรือ 9 สายพันธ์ุ ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูกได้ แต่หากเป็นชนิด 2 สายพันธ์ุ ก็จะป้องกันได้เฉพาะมะเร็งปากมดลูก ไม่ได้ป้องกันการเป็นหูดหงอนไก่ค่ะ

                  ทั้งนี้ แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว แต่วัคซีนไม่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 100% โดยประสิทธิภาพจะลดลงหากฉีดในช่วงอายุเกิน 9-12 ปี หรือฉีดหลังจากที่เคยมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ดังนั้น แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงต้องตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อ HPV (HPV DNA) ทุกๆ 5 ปีต่อไปค่ะ ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อ HPV จะเป็นการตรวจหาเชื้อสายพันธ์ุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก จะไม่ใช่การตรวจหาโรคหูดหงอนไก่ค่ะ