ถามแพทย์

 • มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้ารักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าจะได้ผลดีกว่าการกินยาหรือเปล่า

 •  Thawat Chai
  สมาชิก
  การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การจี้ไฟฟ้าหัวใจเป็นการรักษาที่ได้ผลดีกว่าการทานยาหรือเปล่าครับ การรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจถ้าได้ผลดีกว่าเรสสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติหรือเปล่า
  Thawat Chai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณThawat Chai

  หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจจะเป็นเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจพบอาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจหอบ เหงื่อออกมาก วิงเวียน หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม

  การรักษาภาวะนี้นั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะมีทั้งการใช้ยา การจี้ไฟฟ้า ซึ่งแพทย์จะเลือกตามชนิดและความรุนแรงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในบางภาวะการจี้ไฟฟ้าอาจจะให้ผลดีกว่ายารับประทาน แต่ในบางภาวะการใช้ยาก็อาจจะเพียงพอ เป็นต้น

  แนะนำสอบถามแผนการรักษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่โดยตรงอีกครั้ง การดูแลตัวเองเบื้องต้น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก หากมีอาการให้รีบนั่งพัก หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์