ถามแพทย์

  • หลังประจำเดือนหมด 16 วัน จะท้องไหม

  •  Billy Edition
    สมาชิก
    อยากรู้ครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Billy Edition,

                        การมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย คือภายในช่วง 1-7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา และภายในช่วง 1-7 วัน ก่อนที่ประจำเดือนจะมา ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ นอกจากนี้ หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีไข่ตก ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากค่ะ