ถามแพทย์

 • หน้ากาก UN 95 กันไวรัสโคโรน่า ได้เหมือนหน้ากาก n95 หรือไม่

 •  Terapat Pira
  สมาชิก
  จะสอบถามว่า หน้ากากUN95สามารถกันเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เหมือนหน้ากากn95หรือไม่ ความสามรถในการป้องกันดีหรือน้อยกว่าN95อย่างไร
  Terapat Pira  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Terapat Pira

  หน้ากาก N95 จะมีการออกแบบที่ปกคลุมมิดชิดมากกว่าหน้ากากทั่วไป จึงสามารถป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละออง สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กกว่าที่ตามองเห็นหรือเล็กกว่าสารคัดหลั่งทั่วไป กรณีเป็นฝุ่นหรือเชื้อโรคที่แพร่กันผ่านการหายใจเช่นวัณโรค ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้

  โดยหน้ากาก UN95 ก็เป็นหน้ากากชนิดกรองอนุภาคขนาดเล็กเช่นกัน โดยใช้เพื่อข้อบ่งชี้คล้ายกับหน้ากาก N95

  อย่างไรก็ตาม ไวรัสโคโรน่าติดต่อกันผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งกันเป็นหลัก การดูแลสุขอนามัยตัวเอง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือไปจับตา หู ปากบ่อยๆก็เป็นสิ่งสำคัญ และรับประทานอาหารสุกสะอาด