ถามแพทย์

 • ล้มทับบริเวณที่ให้อาหารหมาแมวจรจัด จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  นาซ่าฯ.
  สมาชิก
  ถ้าเราล้มบริเวณที่หมาแมวจรจัดเคยเลีย แบบว่า ให้อาหารแมวจรจัดบนโขดหินผ่านไป2-3 ชั่วโมง เราล้มทับบริเวณที่แมวจรจัดกินอาหาร เลียอาหาร เรามีโอกาสติดโรคพิษสุนัขบ้าไหมครับ?

  สวัสดีค่ะ คุณ นาซ่าฯ.

                     การล้มทับบริเวณที่สุนัขและแมวจรจัดมากินอาหาร หากตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลเปิดที่มีเลือดออกหรือมีน้ำเหลืองซึม โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะไม่มีค่ะ

                    นอกจากนี้ เมื่อเชื้อพิษสุนัขบ้าออกนอกร่างกายสัตว์ ก็จะตายในเวลาไม่นาน เช่น หากเชื้ออยู่ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส และโดนแสงแดด เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามักจะตายภายใน 2 ชั่วโมง แต่หากอุณภูมิสูงกว่านี้ ก็จะตายเร็วขึ้น เป็นต้น