ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องการตรวจ HIV ว่าตรวจทั้งเชื้อและภูมิหลังรับเชื้อมา 21 วัน ผลแน่นอนไหม

 •  Johnny34
  สมาชิก

  สวัสดีครับผมอยากทราบว่า ถ้าตรวจ hiv แบบหา antigen และ antibody หลังจากรับเชื้อ20-21วัน ผลออกมาเป็นลบ เชื่อถือได้ไหมครับ

  Johnny34  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJohnny34

  การตรวจเพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย (หรือ antigen) อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน (น่าจะหมายถึงตรวจหาทั้ง antigen และ antibody ดังที่กล่าวมา) จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  ดังนั้นการตรวจหลังมีความเสี่ยงมาประมาณ 20-21 วัน ใช้วิธีการตรวจทั้งเชื้อและภูมิเลยนั้น น่าจะให้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนเกิน 90% ได้

  แต่อย่างไรก็ตามในทุกราย แนะนำการไปยืนยันด้วยวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันโดยตรงที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่แน่นอนที่สุดค่ะ