ถามแพทย์

 • สัมผัสกับผู้ป่วยโควิดมา มีอาการที่จมูกได้กลิ่นน้อยลง ลิ้นรับรสได้น้อยลง ตรวจมาครั้งนึงแล้ว 5 วันหลังเสี่ยงให้ผลลบ ควรทำอย่างไรต่อไป

 •  Phanthira Kim
  สมาชิก
  หมอคะคือหนูมีอาการจมูกได้กลิ่นน้อยลง ลิ้นก็รับรสได้น้อยลง ก่อนหน้านี้ได้ทำการตรวจโควิดรอบแรก 15 เมษายน ผลเป็นลบค่ะ เพราะมีประวัติพบผู้ป่วยวันที่ 10 เมษายน ผู้ป่วยได้รู้ตัวเองติดโควิดวันที่ 14 เมษายน การพบเจอไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิด หรือนั่งพูดคุยกันระยะใกล้ เพื่อนที่เจอด้วยกันก็ผลเป็นลบหมดค่ะ ก่อนหน้ามีอาการก็มีอาการจาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีเสลด แต่ไม่มีไข้ ไม่ไอค่ะ อยากทราบเข้าข่ายโควิดไหมคะ แล้วสามารถไปตรวจซ้ำได้เลยไหมคะ มีค่าใช้จ่ายไหมคะ
  Phanthira Kim  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Phanthira Kim

  อาการที่จมูกได้กลิ่นน้อยลง ลิ้นรับรสได้น้อยลงดังกล่ามา ร่วมกับมีประวัติสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อนั้น ควรทำการกักตนเองให้ครบ 14 วัน และไปตรวจการติดเชื้อซ้ำหลังกักตัวครบ 14 วันแล้วอีกครั้ง

  โดยทั่วไป แนะนำว่าถ้าเสี่ยงสูง อาจจะต้องตรวจครั้งแรกที่ 5 วันหลังสัมผัสก่อน กักตัวให้ครบ 14 วัน แล้วจึงไปตรวจอีกครั้ง ถ้าที่ 14 วันหลังเสี่ยง ให้ผลลบ ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้เป็นค่ะ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายแนะนำไปตามรพที่มีสิทธิ์การรักษาเพื่อสอบถามเพื่อเติมอีกครั้ง