ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ปี 63 และฉีดกระตุ้นหลายครั้งปี 64 ถ้าโดนสัตว์กัดอีก ต้องฉีดกระตุ้นไหม

  •  Cookie
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือเราฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปครบ 5 เข็มตอนเดือนพฤศจิกายน 2563 แล้วที่ผ่านมาเรากระตุ้นไปหลายเข็มมาก กระตุ้นรอบแรก 7 มีนาคม 2564 1เข็ม ———รอบที่สอง 2 เมษายน 2564 1 เข็ม ———รอบที่สาม 2และ5 พฤษภาคม 2564 2 เข็ม ———รอบที่สี่ 21 มิถุนายน 2564 1 เข็ม ภูมิคุ้มกันเราจะสูงมั้ยคะ ถ้าโดนข่วนหรือกัดต้องไปกระตุ้นเหมือนเดิมมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ izezy,

                           หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์ส 5 เข็มแล้วเมื่อ พ.ย. 63 และได้ฉีดกระตุ้นไปหลายครั้งในปี 64 โดยล่าสุดฉีดไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64 หลังจากนี้ไป 2-3 ปี หากโดนสัตว์กัดหรือข่วน ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกค่ะ  เพราะโดยปกติ เมื่อฉีดครบ 4-5 เข็มแล้ว ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันไปได้นานประมาณ 1 ปี และหากได้ฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มที่ 1 ปี ภูมิคุ้มกันก็จะสูงอยู่ได้นาน 2-3 ปี และไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในระหว่างนั้นเมื่อโดนสัตว์กัดหรือข่วน แต่ให้ฉีดกระตุ้นไปทุก 2-3 ปีค่ะ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถไปฉีดกระตุ้นได้ทุก 2-3 ปี ก็จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นหลังจากที่โดนสัตว์กัดหรือข่วนเป็นครั้งๆ ไปค่ะ