ถามแพทย์

 • ปัจจุบันอายุ 32 ปี วางแผนการตั้งครรภ์ เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งใต้ผิวหนัง จะทำให้มีบุตรยากไหม

 •  Shadiee
  สมาชิก

  ปัจจุบันอายุ 32 ปี เพศหญิง
  ประจำเดือนมาปกติสม่ำเสมอมาโดยตลอด
  ป้องกันแบบใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่เคยทานยาคุม
  ปี 2555 เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งใต้ผิวหนัง 
  บริเวณแขน โดยการผ่าตัดก้อนเนื้อเล็กๆออก และฉายรังสี
  พบหมอติดตามอาการทุกครั้งที่นัด ปัจจุบันรักษาหายแล้ว
  ตอนนี้มีเพศสัมพันธ์แบบปล่อยธรรมชาติ
  คำถามคือ…
  กรณีแบบนี้ จะทำให้มีบุตรยากไหมคะ?

  Shadiee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ruqayyah A'shadiee

  หากประจำเดือนมาปกติและสม่ำเสมอ แสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่ระบบการสืบพันธุ์เพศหญิงหรือการสร้างฮอร์โมนเพศ จึงน่าจะสามารถมีบุตรได้ตามปกติ

  แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยทางนรีเวชแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความสามารถในการมีบุตร เช่น ความแข็งแรงของร่างกายโดยรวม โรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งในกรณีนี้ที่เป็นการผ่าตัดและฉายรังสีรักษาเฉพาะที่ น่าจะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ได้น้อย แต่แนะนำสอบถามแพทย์ที่ดูแลเรื่องมะเร็งใต้ผิวหนังเพิ่มเติมว่าจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีบุตรหรือไม่ ซึ่งถ้ารักษาหายดี แพทย์ไม่ได้ให้รักษาอะไรเพิ่มเติม ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์แต่เนิ่นๆด้วย เพื่อวางแผนร่วมกัน ทั้งการตรวจร่างกายและเจาะเลือดดูค่าเม็ดเลือดเตรียมความพร้อมของการตั้งครรภ์ค่ะ