ถามแพทย์

 • แฟนเพิ่งพบว่าเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ลูกที่อยู่ด้วยกันจะติดไหม ต้องพาไปตรวจไหม

 • คือแฟนเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง แล้วพึ่งตรวจเจอก่อนหน้านั้นอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวนอนด้วยกันอยากทราบว่าจะติดลูกหรือติดเราไหม ต้องพาไปหาหมอตรวจหรือป่าวค่ะ แต่ตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะ
  สายพิน เสือน้อย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ สายพิน เสือน้อย

  วัณโรคคือการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้แทบจะทุกอวัยวะในร่างกายที่พบบ่อยก็คือวัณโรคปอด และวัณโรคต่อมน้ำเหลือง วัณโรคที่ต่อมน้ำเหลืองนั้น อาการที่พบได้บ่อยเช่นการมีไข้ต่ำๆ และมีก้อนคลำได้ที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองเช่นที่คอ การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจชิ้นเนื้อที่ต่อมน้ำเหลือง

  การติดต่อของวัณโรคต่อมน้ำเหลืองนั้น คล้ายกับการติดต่อของวัณโรคปกติก็คือติดต่อกันได้ผ่านทางการสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่ผู้ป่วยไอ จาม หรือหายใจรดกัน ซึ่งติดกันได้ง่ายในผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน

  ดังนั้นแนะนำการพาบุตรไปตรวจคัดกรองการเป็นวัณโรคด้วยการทำเอ็กซเรย์ปอดต่อไป แจ้งกุมารแพทย์ให้ทราบว่าบิดาเพิ่งพบว่าเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง หากพบรอยโรคที่ปอด หรือบุตรอายุน้อยมาก อาจจะต้องมีการให้ยารักษาวัณโรคต่อไป เบื้องต้นควรรีบแยกบุตรหรือผู้สูงอายุออกจากผู้ที่เป็นโรค ควรอยู่กันคนละบ้าน และให้ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องจนหายขาด