ถามแพทย์

 • ลูกถ่ายบ่อย แต่ไม่มีอาการปวดท้อง น้องจะเป็นอะไรไหม

 • ลูกถ่ายบ่อยแต่ไม่มีอาการปวดท้องน้องจะเป็นอะไรไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ นู่เปรี้ยว จี๊ดจาด

  ตามปกติในแต่ละช่วงวัยของทารกและเด็กจะถ่ายอุจจาระ จำนวนครั้งที่แตกต่างกันนะคะ

  ในวัยทารก 0-3เดือนแรก ทารกจะอุจจาระประมาณ 8-10ครั้ง

  วัยอายุ 4-12เดือน ถ่ายอุจจาระประมาณ 2-5 ครั้ง

  และเมื่อวัย 1ปีขึ้นไป จะถ่ายอุจจาระประมาณ 1-2ครั้งนะคะ

  ดังนั้นจากที่สอบถาม หากลักษณะอุจจาระ ไม่มีมูกเลือด ไม่มีไข้ ไม่มีปวดท้องหรืออาเจียนผิดปกติ  การถ่ายอุจจาระบ่อยนี้ ยังไม่ต้องกังวลนะคะ

  แต่หากมีอาการตามข้างต้น แนะนำไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจดูอาการอีกทีนะคะ