ถามแพทย์

  • รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าอยู่ กินยาคลายเครียดได้ไหม

  •  Kakanda
    สมาชิก
    อยากทราบว่ารับวัคซีนพิษสุนัขบ้าอยู่ สามารถกินยาคลายเครียดได้ไหมคะ

    คุณ Kakanda

    ยาวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นยาที่กระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัส ที่เข้าสู่ร่างกาย ส่วนยาคลายเครียด เป็นยาที่ไปเปลี่ยนสารเคมีในสมอง ทำให้หายเครียด หายวิตกกังวล  จึงมีกลไก ไม่เหมือนกัน สามารถกินยาได้ครับ