ถามแพทย์

 • กรดยูริก 7.9 มีอาการปวดข้อบ่อยเป็นเก๊าท์ไหม

 •  mike-warut
  สมาชิก
  ค่ายูริค 7.9 ปวดข้อบ่อยมากคับ อยากทราบว่าอาการแบบนี้เป็นโรคเก๊าต์ไหมคับ แล้วค่ายูริคมากไหมคับ

   สวัสดีคะคุณ mike-warut

  กรดยูริก ระดับกรดยูริกในเลือดสูง (ผู้ชาย > 7 มก./ดล.และผู้หญิง > 6 มก./ดล.)

  แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเก๊าต์ ค่ะ เพราะต้องมีข้ออื่นๆ ร่วมด้วยค่ะ 

  เกณฑ์การวินิจฉัย รายละเอียด คะแนน ลักษณะทางคลินิก บริเวณที่มีการอักเสบของข้อหรือถุงน้ำรอบข้อ (bursa)

  ข้อเท้าหรือข้อกลางเท้า (ข้อเดียวหรือหลายข้อ) ไม่นับรวม MTP1 1

  ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าแรก (MTP1) 2

  ลักษณะอาการที่เกิดขึ้น 1.

  แดงบริเวณข้อ 2.

  ปวดบริเวณข้อจนไม่สามารถจับหรือกดได้ 3.

  เดินหรือเคลื่อนไหวลำบาก ไม่สามารถใช้ข้อนั้นได้ พบ 1 อาการ 1 พบ 2 อาการ 2 พบ 3 อาการ 3

  ระยะเวลาการอักเสบของข้อ: อาการปวดถึงจุดสูงสุด ภายใน 24 ชั่วโมงและอาการกลับมาเป็นปกติภายใน 14 วัน เกิดครั้งแรก 1 กลับมาเป็นซ้ำ 2 ผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

  ปุ่มโทฟัส พบปุ่มโทฟัส 4

  ระดับกรดยูริกในเลือด < 4 มก./ดล. - 4

  6 - < 8 มก./ดล. 2

  8 - < 10 มก./ดล.

  3 > 10 มก./ดล. 4

  ภาพถ่ายรังสีของข้อ

  ผลึกเกลือ MSU ในน้ำไม่พบ/ไม่ได้ตรวจ - 2

  ภาพการสะสมของผลึกเกลือ MSU บริเวณข้อหรือถุง น้ำรอบข้อที่อักเสบ (ภาพอัลตราซาวด์หรือ dualenergy computed tomography; DECT) พบความผิดปกติ 4

  ภาพกระดูกข้อซึ่งถูกท าลายโดยสัมพันธ์กับโรคเกาต์ พบความผิดปกติ 4 หมายเหตุ: * ไม่นับรวมข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าแรก (first metatarsophalangeal joint; MTP1)

  ดังนั้นตอนนี้คุณมีกรดยูริกในเลือดสูง ได้ สองคะแนนค่ะ จากประวัติค่ะ ยังไม่น่าจะเป็นเก๊าต์ค่ะ แค่กรดยูริกในร่างกายสูงค่ะ 

  แต่ถ้ามีอาการปวดข้อร่วมด้วย และข้อบวม จะต้องรีบไปตรวจค่ะ เพราะแพทย์เป็นคนประเมินจากการตรวจร่างกายค่ะ 

  ถ้าคะแนน เท่ากับ 8 วินิจฉัยว่าเป็นเก๊าต์ค่ะ 

  ช่วงนี้แนะนำถ้ามีอาการปวดให้กินยาแก้ปวดก่อนค่ะ 

  และอาจจะต้องควบคุมเรื่องอาหารและงดการดื่มสุราค่ะ