ถามแพทย์

 • ยากันชักต้องกินตลอดชีวิตไหม​ แล้วถ้าหยุดยาจะกลับมาชักอีกไหม

 •  Noot
  สมาชิก
  ยากันชักต้องกินตลอดชีวิตไหมคะ​ แล้วถ้าหยุดยาจะกลับมาชักอีกไหมคะ

  สวัสดีครับ คุณ Noot

  โรคลมชักปกติแบ่งออกง่ายๆ เป็นสองชนิดคือ 1 ชนิดไม่ทราบสาเหตุครับ 2 ชนิดทราบสาเหตุ ที่เกิดจาก เส้นเลือดสมองแตก ตีบ ตัน  อุบัติเหตุเลือดคั่งในสมอง มีไข่พยาธิตัวตืดหมู  เนื้องอกบางอย่าง  การทานยาโรคลมชักต้องคำนึงถึงพยาธิสภาพของโรคเป็นสำคัญ  รวมทั้งตัวกระตุ้นต่างๆด้วย เช่นแอลกอฮอล์  แสงจ้าๆ

  ถ้าเราสามารถเอาสาเหตุที่เกิดขึ้นในสมองได้ก็อาจไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตครับ อาจทานยาไประยะหนึ่งแล้วมีการควบคุมสิ่งกระตุ้นการชักได้  แพทย์จะค่อยๆลดยาลง จนแน่ใจว่าไม่เกิดการชักแล้วค่อยหยุดยา  แต่ส่วนใหญ่ 90 % จะหยุดยาไม่ได้ต้องทานไปตลอดชีวิตครับ  ต้องกินยาตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเอง  ถ้าหยุดยาแล้วก็ยังอาจมีการกลับมาชักได้อีกครับ

  กรุณาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง  โรคลมชัก    กับ  ยากันชัก