ถามแพทย์

 • ระหว่างมะเร็งกับ​ hiv​ อันไหนน่ากลัวกว่ากัน

 •  Notti Bundittham
  สมาชิก
  ระหว่างมะเร็งกับ​ hiv​ อันไหนน่ากลัวกว่ากัน

  สวัสดีค่ะ คุณ Notti Bundittham

  การติดเชื้อเอชไอวีนั้นหากได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น และคนไข้ดูแลตนเองอย่างดี มาติดตามการรักษาสม่ำเสมอ สุขภาพของคนไข้นั้นๆจะแข็งแรง ไม่ต่างจากคนทั่วไปได้นะคะ

  ส่วนโรคมะเร็ง ขึ้นกับชนิดที่เป็น และระยะที่เป็น ซึ่งมะเร็งบางชนิด หากตรวจพบเร็ว ได้รับการรักษาและตอบสนองต่อการรักษาดี คนไข้นั้นๆสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้เช่นกันค่ะ