ถามแพทย์

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า เอาออกจากตู้แช่ สิบนาทีประสิทธิภาพของยาจะลดลงไหมครับ

 •  Fifa Yousok
  สมาชิก
  หมอครับถ้าเอายาต้านพิษสุนัขบ้าออกมาจากที่ๆหมอเก็บไว้ในที่ๆมีอุณหภูมิเย็นแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาที ตะทำให้ยาประสิทธิภาพน้อยไหมครับ
  Fifa Yousok  Fifa Yousok
  สมาชิก
  ยากระตุ้นพิษสุนัขบ้าน่ะครับพิมผิด

  สวัสดีคะคุณ Fiifa Yousok

  ความรู้เบื้องต้น วัคซีนควรถูกเก็บที่อุณหภูมิ 2°C to 8°C (36°F to 46°F)

  แต่มีการศึกษาทำโดย สภากาชาดไทย ตีพิมพ์ลงในวารสาน

  Clinical Infectious Diseases, Volume 34, Issue 3, 1 February 2002, Pages 404–406,

  พบว่าวัคซีนบางชนิดสามารถที่จะไว้ข้างนอกได้ถึง สองสัปดาห์แล้วยังสามารถใช้ได้แต่แนะนำให้ใช้กับคนไข้คนเดิมจนฉีดครบกำหนดค่ะ

  อย่างไรก็ตามคงต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาค่ะ