ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดอยู่ ห่างกัน 4 ชั่วโมงแล้วทานยา amoxicillin มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งใน จะท้องไหม

 •  Linin Rungmaneekan
  สมาชิก
  พอดีกินยาคุมเมโลเดียแบบ 21 เม็ดค่ะ แต่ช่วงนี้ต้องกินยาปฏิชีวนะ amoxicillin 1000 mg. แต่กินเว้นระยะกัน 4 ชั่วโมง มีเพศสัมพันธ์โดยการปล่อยใน จะท้องไหมคะ พึ่งรู้ว่ามีผลต่อยาคุมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Linin Rungmaneekan,

                        ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ซึ่งเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลินนั้น ในการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่ายากลุ่ม penicillin ไม่มีผลกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงอย่างมีนัยสำคัญ สามารถที่จะทานร่วมกันได้ค่ะ หากไม่มั่นใจ แนะนำให้ทานยาดังกล่าวกับยาคุมกำเนิดห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ หรืออาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยในช่วงที่ยังทานยาอยู่ค่ะ 

                       ส่วนยาที่จะมีผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลงชัดเจน คือ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ketoconazole ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine