ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน ก่อนประจำเดือนมา 1 วัน แต่กินยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ จะมีโอกาสท้องไหม

 •  hhhhhhh
  สมาชิก
  หลั่งในก่อนประจำเดือนมา1วัน แต่กินยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ จะมีโอกาสท้องไม
  hhhhhhh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ hhhhhhh

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน ถ้าใช้อย่างสม่ำเสมอ กินติดต่อกันทุกวัน คลาดเคลื่อนวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมงนั้น โอกาสตั้งครรภ์ขณะใช้ยามีได้น้อยมาก เพราะจะไม่มีการตกไข่ และในช่วงที่กินยาอยู่ สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในได้

  ดังนั้นโอกาสตั้งครรภ์จากที่กล่าวมามีน้อยมาก แนะนำสังเกตรอบเดือนที่ควรจะมาอีกครั้ง หากมาตามปกติ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์ และพอยาคุมแผงนี้ครบ ให้กินแผงใหม่ต่อทันที หรือเว้น 7 วันกรณีเป็นยาคุมแบบแผง 21 เม็ด