ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉินวันที่ 31 มกรา แล้วมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งวันที่ 6 กุมภา วันต่อมามีเลือดอก จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินอีกไหม

  •  nana13
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟน 31 มกราคม 63 ได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป หลังจากนั้นวันที่6 กุมภา 63 มีอีกรอบ แต่มีเลือดออกวันที่ 7 กุมภา 63 ต้องกินยาอีกรอบไหมค่ะ หรือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย

    คุณ nana13

    กลไกของยาคุมฉุกเฉินคือ ระงับการตกไข่ และสร้างมูกปากมดลูกให้เหนียว  ซึ่งจะได้ผลดีใน 72 แรก ที่มี พสพ  ถ้ามี พสพ หลังจากนั้นก็จะเสี่ยงที่จะท้องได้   แต่เมื่อ หลังมี พสพ 1 วัน แล้วมี เลือดออก  ซึ่งน่าจะ เป็นปจด  แสดงว่า ผนังมดลูกมีการลอกตัวออกมาเป็นเลือด ปจด  ถ้ามี ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไปเกาะก็จะหลุดออกมาได้ด้วย   จึงไม่น่าจะทำให้ท้องได้ครับ   ดังนั้น คงไม่ต้องทานยาคุมฉุกเฉินซ้ำอีก    ถ้ากังวลลองทดสอบการตั้งครรภ์หลังมี พสพ 11-15 วัน ถ้าได้ผลลบก็คงไม่ท้องครับ