ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม 8 ม.ค. แล้วไปฉีดอีกครั้ง 8 ก.พ. แต่ประจำเดือนไม่มา ตรวจแล้วขึ้น 1 ขีด

 •  พิศมัย
  สมาชิก
  ครั้งล่าสุดที่ฉีดยาคุมกำเนิดไป8/1/63ครั้งนี้8/2/63ก็ไปฉีดตามนัดแต่ประจำเดือนไม่มาค่ะล่าสุดที่มีไรกับแฟนตอน2/1/63ลูกกินนมแม่และนมผงค่ะแม่จะท้องไหมค่ะหรือแม่เครียดจนประจำเดือนไม่มา ก่อนจะไปฉีดแม่ตรวจดูขึ้น1ขีดไม่ท้องค่ะหรือต้องตรวจอีกรอบค่ะแม่กลัวมาก

  สวัสดีค่ะ คุณ พิศมัย,

                         หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 1 เดือน ไปในวันที่ 8 ม.ค. 63 กำหนดนัดฉีดยาคุมเข็มต่อไปคือ 5 ก.พ. (ควรฉีดทุก 4 สัปดาห์หรือ 28 วัน) หรืออย่างน้อยไม่ควรฉีดเกิน 32 วัน คือไม่เกินวันที่ 9 ก.พ. 

                          ทั้งนี้ หากก่อนที่จะไปฉีดยาคุมในวันที่ 8 ก.พ. ไม่มีประจำเดือนมา แต่ได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่า ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และการที่ประจำเดือนไม่มา ก็อาจเกิดจากผลของฮอร์โมนจากยาฉีด ที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลง จึงไม่มีประจำเดือนมาค่ะ นอกจากนี้ หากลูกยังทานนมแม่อยู่ ก็อาจมีส่วนที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ 

                          หากลูกยังอายุไม่ถึง 6 เดือน และยังต้องการให้นมแม่อยู่ แนะนำควรฉีดยาคุมชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนแทน เพราะยาฉีดชนิด 1 เดือน เป็นยาฮอร์โมนรวม อาจมีผลต่อการหลั่งน้ำนมได้ค่ะ