ถามแพทย์

 • คลอดลูกได้ 3 เดือน มีเพศสัมพันธ์ตอน 2 เดือน มีลิ่มเลือดออก เมื่อวานมีมูกใสปนเลือด คืออะไร

 • คลอดน้องได้3เดือน(คลอดธรรมชาติ)มีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอน2เดือนมีลิ่มเลือดออกนิดหน่อย เเล้วมาเมื่อวานมีมูกใสปนเลือดออกมาอีกคืออะไรคะประจำเดือนยังไม่มา เป็นปกติหรืออันตรายคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุวาทินี ยังหวาน,

                        หากคลอดลูกมานาน 2 เดือนแล้วมีเพศสัมพันธ์ หากไม่ได้คุมกำเนิด ก็อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ มูกใสปนเลือดที่ออกมา ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                        - เป็นเลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และออกเพียงแค่ 1 วัน ก็อาจเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                     -  ช่องคลอดอักเสบติดเชื้อ หรือมีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่จะปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย มีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ และอาจมีปัสสาวะผิดปกติร่วม

                      - มีโรคของมดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ

                     - หากมีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ อยู่ ก็อาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาได้ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                      หากยังคงมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ใช้ยาฮอร์โมนใดๆ หรือมีปวดท้องน้อยมาก มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ และหลังจากนี้ หากจะมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันด้วยค่ะ