ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 7 ส.ค. และ 25 ส.ค. แล้ววันที่ 7 ก.ย. จนถึงวันนี้ มีเมือกสีน้ำตาลออกมา ปวดท้องน้อย

 • วันที่ 30/8/63 มีพสพ.มีเมือกสีน้ำตาลออกมา ตั้งแต่วันที่ 7/9/63 ถึงวันนี้ และวันนี้มีอาการปวดท้องน้อย บางวันเป็นเมือกปนเลือด ปจด มาก่อนล่าสุด 7/8/63 ล่าสุดมา 25/8/63 วันนี้ปจด.ยังไม่มาเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ วรรณภา ใจกล้า,

                       การมีประจำเดือนในวันที่ 7 ส.ค. และมาอีกครั้งในวันที่ 25 ส.ค. เท่ากับมีระยะห่างเพียง 18 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ ส่วนการที่มีเมือกสีน้ำตาลและเมือกปนเลือดที่ออกมาตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. จนถึงวันนี้ วันที่ 13 ก.ย. ร่วมกับมีอาการปวดท้องน้อย ทั้งหมดนี้ ถือว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจมีสาเหตุจาก

                       1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกในเดือน ส.ค. อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                      2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น 

                       5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       ในเบื้องต้น ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีเมือกสีน้ำตาล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ