ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ วันไข่ตกพอดี ไม่ได้ใส่ถุงยาง ไม่ได้หลั่งใน กินยาคุมฉุกเฉินภายใน 20 นาที มีโอกาสท้องไหม

  •  monoop
    สมาชิก
    มี เพศสัมพันธ์ วันไข่ตกพอดี ไม่ได้ใส่ถุงยาง เเต่ไม่หลั่งใน กินยาคุมฉุกเฉิน ภายใน 20 นาที มีโอกาสท้องมั้ยครับ

    คุณ monnoop

    ยาคุมฉุกเฉิน มีกลไกในการระงับการตกไข่ และทำให้มูกข้นตรงปากมดลูก เมื่อคุณกินยาคุมฉุกเฉินเร็ว  แม้จะไม่สามารถระงับการตกไข่ได้  แต่ก้สามารถทำให้ มูกตรงปากมดลูกหนาตัวจนอสุจิผ่านไม่ได้  ดังนั้นการคุมกำเนิดวิธีนี้ จะได้ผลประมาณ 90% ยังมีโอกาสท้องได้ครับ แต่น้อยลงกว่าไม่ทานมาก   และการที่คุณไม่ได้หลั่งใน ก็ยิ่งทำให้ไม่มีอสุจิหลุดเข้าไปได้ด้วย ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจมากครับ   คงไม่ท้อง    ถ้าหลังจากมี พสพ 11-15 วันลองทดสอบการตั้งครรภ์ถ้าได้ผลลบก็ไม่ท้องครับ