ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 28 เม็ดตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ถ้ามีเพศสัมพันธ์ช่วงเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้าย จะมีโอกาสท้องไหม

  •  แหวน 'น-
    สมาชิก
    สวัสดีคะ หนูกินยาคุมคาเมลล่า 28 เม็ดตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนช่วงเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้าย จะมีโอกาสท้องไหมคะ

    คุณ แหวน

    ปกติยาคุม ชนิด 28 เม็ดจะมีช่วง 7 เม็ดสุดท้ายที่ไม่มีฮอร์โมนเพื่อให้ เป็นช่วงมี ปจด ออกมา เนื่องจากระดับฮอร์โมนหมด และผนังมดลูกจะลอกตัว  แต่ถ้ามี พสพ ในช่วง 7 เม็ดสุดท้าย ก็ไม่ทำให้เกิดการท้องได้ครับ เพราะว่า ไข่ไม่ได้ตกแล้ว และผนังมดลูกไม่พร้อมจะรับตัวอ่อน   จึงมีโอกาสท่องน้อยมากไม่ถึง 1 % ครับ  แต่ต้องกินยาสม่ำเสมอ ตรงเวลาด้วยนะครับ