ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 9 ม.ค. มีเพศสัมพันธ์วันที่16-20 ม.ค. มีใส่และไม่ใส่ถุงยาง กินยาคุมฉุกเฉินตามตลอด วันที่ 23 ม.ค. มีเลือดออกมาอีก แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 • ประจำเดือนมาวันที่9-13ม.ค แล้วมีอะไรกับแฟนวันที่16-20 ม.ค ใส่ถุงยางอนามัยถ้าไม่ได้ใส่ก็จะกินยาคุมฉุกเฉินตามตลอด วันที่23ม.คประจำเดือนมาอีกมีโอกาสท้องมั้ยค่ะตอนนี้เจ็บหน้าอกมาก ประจำเดือนยังไม่มาเลย
  ยุรนันท์ ทองศรี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณยุรนันท์ ทองศรี

  ไม่แน่ใจว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์วันที่ 16-20 ม.ค ไดมีการกินยาคุมฉุกเฉินตามไปบ้างหรือไม่ ถ้ามี อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินได้เช่นกัน เพราะเลือดมาค่อนข้างเร็ว เทียบกับประจำเดือนครั้งก่อน คือห่างกันยังไม่ถึง 22 วัน

  แต่ถ้าไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉินเลย เลือดนั้นอาจจะเป็นเลือดตามหลังการตกไข่ เลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เป็นต้น

  แนะนำซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และอาจจะไปยืนยันที่รพ.อีกครั้ง