ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นกินยาคุมฉุกเฉิน และกินยาคุมแบบแผง และกินได้ 1 วันก็มีเพศสัมพันธ์อีก มีโอกาสตั้งครรภ์มากแค่ไหน

 •  Hoe Hoe
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันแรกวันที่15 ซึ่งมาช้ากว่าเดือนที่แล้ว13วัน วันที่19 ประจำเดือนหมดในคืนนั้นมีเพศสัมพันธ์1ครั้ง และเช้าวันที่20ก็กินยาคุมฉุกเฉิน ในคืนวันที่20 ก็มีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง ในคืนวันที่21เริ่มกินยาคุมแบบรายเดือนเม็ดที่1และ2ในคืนนั้น และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่22และ24 ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะหลั่งนอกแต่วันที่24หลั่งใน แบบนี้จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากแค่ไหนค่ะ
  Hoe Hoe  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Hoe Hoe

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้ายังไม่พร้อมตั้งครรภ์นั้น ควรจะคุมกำเนิดด้วยการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้ง หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  การทำการหลั่งนอกและการทำการนับวันตกไข่นั้นเป็นวิธีที่ทำให้มีความผิดพลาดได้สูงมาก แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยง การใช้ยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์สามารถช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยๆ เพราะประสิทธิภาพด้อยกว่ายาคุมประเภทอื่นและมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติ หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้มาก

  หลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว การไปเริ่มกินยาคุมแบบแผงจะไม่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์จากเพศสัมพันธ์ที่เกิดไปแล้วค่ะ ดังนั้นจากที่กล่าวมายังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อีกทั้งถ้าไม่ได้เริ่มยาคุมตอนมีประจำเดือน 5 วันแรก กินยังไม่ครบ 7 วัน อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพของยา 

  กรณีนี้อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ภายในวันที่ 22 และ 24 เพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ หลังจากนี้สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป