ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ 2 ครั้ง หลั่งนอก จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม จะท้องไหม

  • คือผมมีเพศสัมพัน2ครั้ง ครั้งแรกก็ปล่อยข้างนอก แล้วพักประมาณ20แล้วมีต่อรอบสอง แล้วปล่อยนอกอีก จะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการตั้งครรถ์ แล้วผมควรทำอย่างครับ หรือต้องกินยาคุมฉุกเฉิน

    สวัสดีค่ะ คุณ อั๋น ทินเนอร์

    การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอก โอกาสเกิดการตั้งครรภ์น้อยกว่าหลั่งในค่ะ แต่หากไม่มั่นใจว่า จะมีน้ำหล่อลื่นที่สามารถมีอสุจิปะปนอยู่ได้เข้าไปในช่องคลอดฝ่ายหญิงมากน้อยเพียงใด สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้นะคะ.    สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

    และหากต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถพิจารณาวิธีคุมกำเนิดแบบต่างๆ โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ