ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ถุงยางหลุด หลั่งใน กินยาคุมฉุกเฉินแบบ 28 เม็ดไป จะป้องกันได้ไหม จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

 •  ชีกวา
  สมาชิก
  วันนี้ผมมีอะไรกับแฟน ป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัย แต่พลาดถุงยางหลุดแล้วหลั่งใน ก่อน 4 โมง แล้ว ก็ไปซื้อ ยา ที่ร้านเภสัช จะซื้อยาคุมฉุกเฉิน แต่ทางร้านแนะนำทานยาคุม แพง 28 เม็ด แล้วก็ทาน ตอน 4 โมง 26 นาที ไม่ทราบว่าเสียงการท้องไหม หรือต้องกินยาคุมฉุกเฉินเท่านั้นครับ (อายุ 15 ปี)
  ชีกวา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชีกวา

  หากพลาดถุงยางอนามัยหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์ ร่วมกับหลั่งในด้วยนั้น ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้

  ไม่แน่ใจว่าได้เล่าเหตุการณ์ให้ทางร้านฟังอย่างไร แต่โดยทั่วไปแล้ว กรณีที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันไปแล้ว ควรจะใช้ยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งควรรีบกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ การใช้ยาคุมแบบแผงนั้นอาจจะไม่ได้ป้องกันเพศสัมพันธ์ที่เกิดไปก่อนหน้าที่จะกินยา

  หากเป็นเหตุการณ์ดังที่เขียนมานี้ คิดว่ามีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ควรกลับไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้านอีกครั้งค่ะ