ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 7 ไม่ได้ป้องกัน ประจำเดือนมาวันที่ 10 จะท่องไหม

 •  Thida Seedalong
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยไม่ได้ป้องกันก่อนประจำเดือนมา3-4วัน คือวันที่7มีเพศสัมพันธ์ (ไม่ได้ป้องกัน) หลายครั้ง. ประจำเดือนมาวันที่10 ขณะมีเพศสัมพันธ์ จะท้องมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ แต้ม,

                          หากมีเพศสัมพันธ์วันที่ 7 แล้วประจำเดือนมาวันที่ 10 โดยมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ก็จะถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                         แต่หากเลือดที่ออก ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา หรือมีเลือดออกมาเพียง 1 วันแล้วหายไป ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ เช่น เป็นเลือดออกช่วงวันไข่ตก ในกรณีนี้ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็อาจมีได้ ซึ่งก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ