ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ กินจนหมดแผง มีประจำเดือนมาแล้ว ถ้าเลิกกินยา จะท้องไหม

  • กินยาคุมปกติ28เม็ดหลังจากมีเพศสัมพันธ์จนหมดแผงแล้วประจำเดือนมา ถ้าเลิกกินยาคุมจะท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ 

                        หากทานยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด แล้วได้มีประจำเดือนมาในช่วงที่ทานยาเม็ดแป้ง (ประมาณเม็ดที่ 23-26) ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพัธ์ในช่วงก่อนหน้านั้น และหากหลังจากที่ทานยาคุมจนหมดแล้ว ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ