ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ช่วงกลางเดือน ใช้ถุงยางอนามัยแต่ถุงยางหลุด ประจำเดือน มิ.ย. ยังไม่มา มีปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ จะท้องไหม

 •  siwaporn
  สมาชิก
  คือปกติหนูมีประเดือนไม่คงที่แล้วประมาณวันที่20หรือช่วงกลางเดือนหนูมีอะไรกับแฟนแล้วก็เสร็จแล้วแฟนก็เสร็จแล้วถุงยางก็หลุดใส่หนูไม่รู้ว่ากนุจะท้องไหมจนวันนี้วันที่5 มิ.ย. ก็ยังไม่มาค่ะแต่เดือน พ.ค. หนูเป็นช่วงต้นๆเดือนนะคะ กลัวว่าจะท้องค่ะ ฉี่บ่อยแล้วจะคลื่นไส้บ้างบ่อยๆ

   สวัสดีค่ะ คุณ siwaporn,

                      การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ 2%-18% ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจาก

                       1. ยังไม่ถึงกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมา

                       2. การตั้งครรภ์

                       3. มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

                      แนะนำให้รอประจำเดือนไปอีกซัก 1 สัปดาห์ หากประจำเดือนยังไม่มา ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ 

                     สำหรับอาหารปัสสาวะบ่อยและคลื่นไส้ ไม่น่าใช่อาการของหารตั้งครรภ์ เนื่องจากอาการปรากฏเร็วไป อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีการอักเสบติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ มีความเครียด วิตกกังวล เป็นต้น หรืออาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ  

  siwaporn  siwaporn
  สมาชิก
  ขอบคุณค่ะ