ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 7-9 พ.ค. มีเพศสัมพันธ์ 14, 16.17 พ.ค. จะท้องไหม

  • สวัสดิค่ะคือหนุมีอะไรกับแฟนหลังมีปจด ปจดมาเมื่อวันที่7-9 แล้วก้อมีอะไรกับแฟนวันที่14-16-17แบบหลั่งในแบบนี้จะท้องมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กูบอกมึงแล้ว มึงมันรั้นงัยอีพลอย,

                         หากประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 7 พ.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 14, 16, 17 เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8, 10, 11 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นย่อมมีได้ค่ะ ดังนั้น หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉิน โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยให้นับจากวันแรกที่มีเพศสัมพันธ์ คือวันที่ 14 พ.ค. โดยหากทานยาภายในช่วง 48-72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%

                         และเมื่อเลยวันที่ 7 เดือน มิ.ย. หากระจำเดือนไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ