ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ก่อนเป็นประจำเดือน กินยาคุมตามปแล้ว จะมีโอกาสท้องไหม

 • คือมีอะไรกับแฟนก่อนเป็นประจำเดือน หลังจากที่มีก็กินยาคุมเลยค่ะ จะมีโอกาสท้องไหมคะ โปรดให้ข้อมูลอย่าละเอียดด้วยนะคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ สุกานดา เกียงไกร

  หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนมีประจำเดือน แล้วประจำเดือนได้มาแล้ว ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์นะคะ

  แต่หากมีเพศสัมพันธ์ แล้วขาดประจำเดือน จะมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้ กรณีนี้จะแนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ

  หากคุณ สุกานดา เกียงไกร มีประจำเดือนแล้ว แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์นะคะ

  ยาคุมกำเนิดที่รับประทาน แนะนำให้รับประทานต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์นะคะ