ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉิน

 •  Pore Arsr
  สมาชิก
  ถ้าทานยาฉุกเฉินเข้าไปแล้ว ต่อมามีเลือดออกกระปริดกระปรอย ประจำเดือนเราจะมาไหมคะ แล้วเราจะท้องไหมคะ??

  สวัสดีค่ะ คุณ Pore Arsr,

                     หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจมีปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ หรือมาแบบกะปริดกะปรอยก็ได้ แต่ไม่ควรนานเกิน 7 วัน ส่วนการจะตั้งครรภ์หรือไม่นั้น อาจต้องรอดูว่าประจำเดือนจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลของยาคุมฉุกเฉินอาจทำให้ประจำเดือนมาช้าได้

                       แนะนำว่า หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ