ถามแพทย์

  • ยาคุมกำเนิดเหลือเม็ดแป้ง 1 เม็ดสุดท้าย อยากถามว่าไม่กินได้ไหม

  •  ต่าย จ๋า
    สมาชิก
    คือว่าหนูกินยาคุมแอนนาอยู่ แล้วมันเหลือเม็ดแป้ง1เม็ดสุดท้าย แต่หนูไม่ได้ถือมาด้วย อยากถามว่าไม่กินได้ไหมค่ะ เพราะเป็นเม็ดสุดท้ายสีขาว

    คุณ ต่าย

    เม็ดสุดท้ายเป็นเม็ดหลอกมีไว้ให้กินต่อเนื่องจะได้ไม่ลืมกินแผงใหม่  ไม่กินก็ได้ครับเพราะไม่มีตัวยาคุมกำเนิดแล้ว