ถามแพทย์

  • มีอะไรกับแฟนในช่วงวันที่ 2 ของประจำเดือน แต่ป้องกัน จะมีโอกาสท้องไหม

  •  Waraporn Kasemsap
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟนในช่วงมีประจำเดือน วันที่2 แต่ป้องกันมันจะมีโอกาสที่จะท้องไหมคะ

    คุณ Waraporn 

    การมี พสพ ขณะมี ปจด  จะทำให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ (ถ้ามี ปกติไข่จะตก วันที่ 14  ของรอบเดือน) ไม่สามารถเข้าไปฝั่งตัวอยู่ผนังมดลูกเกิดเป็นตัวอ่อนได้  เหมือนการคุมกำเนิดแบบ หน้า 7 หลัง 7 วันของการมี ปจด   แต่วิธี มีโอกาสตั้งท้องสูง ผลไม่ค่อยแน่นอน และการมีพสพ ขณะมี ปจด เป็นช่วงที่ร่างกายช่องคลอดของฝ่ายหญิงจะอ่อนแอ  มดลูกเหมือนมีแผลสด เลยทำให้ติดเชื้อได้ง่าย   คนโบราณจึงมักห้ามไม่ให้มี พสพ ตอนช่วงมี ปจด ครับ   ถ้าต้องการ มี พสพ จริงๆ ควร สวมถุงยาง