ถามแพทย์

  • ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าผิดวัน จะเป็นอะไรไหม

  • ฉีดแบบป้องกัน เริ่มตั้งแต่เข็มแรกวันแรก21มิ.ย.62 เข็มที่2วัน28มิ.ย.62 เข็มที่3 26ก.ค.62 มาผิดเข็มที่3อ่ะครับพึ่งมารู้วันนี้ เป็นอะไรไหมครับ ผมงงมาเลยผ่านมา6เดือนแล้ว ผมพึึ่งมาดูใบที่หมอให้เก็บไว้ แล้วพึ่งมาฉีดกระตุ้นอีกทีวัน13ม.ค63กับ21.ม.ค.63 และก็วันนี้อ่ะครับ จะเป็นอะไรไหมครับตอนฉีดป้องกันจะมีผลไหมครับ เกินมาตั้ง7วัน ผมฉีดที่อนามัยเสียเงินเองด้วยอ่ะ ภูมิคุ้มกันจะมีป่ะครับผม

    สวัสดีครับ คุณ คุณ ธิติภัทร อินทฤทธิ์

    การฉีดเพื่อป้องกันก่อนได้รับโรคพิษสุนัขบ้า จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 1 มิลลิลิตร ห่างกัน 3 ครั้ง โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 7 วัน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 21 วัน หรือ 28 วัน หลังจากฉีดครบแล้ว อาจมีการฉีดเพิ่มอีก 1 เข็มเพื่อกระตุ้นการป้องกันครับ

    ในทางทฤษฎี หากการฉีดเลยกำหนดไปเกิน 3 วัน ก็ควรเริ่มฉีดใหม่ทั้งหมดครับ แต่ในกรณีนี้ ได้รับการกระตุ้นมาหลายครั้งแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่ระดับภูมิจะสูงพอเช่นกันครับ  ดังนั้น จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งคือ การขอตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเลือดโดยตรง (สัตวแพทย์ก็ใช้วิธีนี้ในการดูระดับภูมิคุ้มกันของตัวเองเช่นกันครับ) ซึ่งกรณีนี้คงต้องไปขอตรวจที่โรงพยาบาลที่รับตรวจครับ  ที่สถานีอนามัยคงไม่มีครับ  

    หากตรวจแล้ว มีภูมิคุ้มกันชัดเจน  ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มฉีดใหม่ครับ