ถามแพทย์

 • ไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่อวันที่1 และวันที่ 3 เมษายน​ พอมาวันที่21เมษายน​โดนแมวข่วนเลือดออกอีก ต้องไปฉีดกระตุ้นไหม

 •  Kittiwin
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอพอดีไปฉีดวัคซีน กระตุ้นเมื่อวันที่1 และวันที่ 3 เมษายน​ พอมาวันที่21เมษายน​โดนแมวข่วนเลือดออกอย่างนี้ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ
  Kittiwin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kittiwin

  การสัมผัสกับสัตว์ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  โดยการกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  ถ้ากระตุ้นเข็มล่าสุดมาภายใน 1 เดือน ภูมิคุ้มกันน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงมาก ไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นซ้ำ ยกเว้นเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดออกเยอะ ไม่สบายใจต้องการกระตุ้นซ้ำอีก 1 เข็ม หากเป็นแผลข่วนเล็กๆคิดว่าน่าจะยังไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามแนะนำการนำสมุดวัคซีนไปปรึกษาแพทย์ที่รพใกล้บ้านอีกครั้งได้