ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปเมื่อ 20 เม.ย. 61 โดนกัดอีกในช่วงนี้ ต้องไปฉีดกระตุ้นไหม

 •  Phupa Chitsanupong
  สมาชิก
  ถ้าผมโดนกัดช่วงนี้ แต่ผมฉีดยาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.61 ครับ ต้องไปฉีดกระตุ้นมั้ยครับ
  Phupa Chitsanupong  Phupa Chitsanupong
  สมาชิก
  เพราะช่วงนี้ค่อนข้างกังวลมากครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Phupa Chitsanupong,

                       หากได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปอย่างน้อย 3 เข็มแล้ว โดยเข็มสุดท้ายฉีดไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61  หากโดนสุนัขกัดอีกในวันที่ 2 มิ.ย. 61 แนะนำควรไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 1 เข็มค่ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ อยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคค่ะ และหากเป็นแผลที่มีเลือดออก อย่าลืมดูแลล้างทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดด้วยค่ะ โดยการล้างแผลด้วยน้ำเกลือทุกวัน ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ

                         

   สวัสดีค่ะ คุณ Phupa Chitsanupong,

                       หากได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปอย่างน้อย 3 เข็มแล้ว โดยเข็มสุดท้ายฉีดไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61  หากโดนสุนัขกัดอีกในวันที่ 2 มิ.ย. 61 แนะนำควรไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 1 เข็มค่ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ อยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคค่ะ และหากเป็นแผลที่มีเลือดออก อย่าลืมดูแลล้างทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดด้วยค่ะ โดยการล้างแผลด้วยน้ำเกลือทุกวัน ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ