ถามแพทย์

 • เดินเหยียบน้ำลายแมว แต่ไม่มีแผล จะเป็นอะไรไหม เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว

 •  Danny
  สมาชิก
  หนูเหยียบน้ำลายแมวค่ะ เหยียบตอนจะใส่รองเท้า แต่ไปล้างเท้ากับน้ำ แต่ไม่ได้ล้างสบู่ ที่เท้าไม่มีแผลหรือรอยแผลค่ะ เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ และกระตุ้นมาหลายเข็มแล้วค่ะจะเป็นอะไรมั้ยคะ ครั้งแรก 7 มีนาคม 64 1 เข็ม ครั้งสอง 2 เมษายน 64 1 เข็ม ครั้งที่สาม 2,5 พฤษภาคม 64 2 เข็ม ครั้งที่สี่ 21 มิถุนายน 64 1 เข็ม ครั้งที่ห้า 16,19 กันยายน 2 เข็ม

  สวัสดีค่ะ คุณ DANNY,

                       หากเท้าไมได้มีบาดแผลอะไร การไปเหยียบน้ำลายแมว ก็จะไม่ได้ทำให้ติดโรคพิษสุนัขบ้ามาค่ะ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นกรณีที่โดนแมวกัดหรือข่วน แต่หากได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบไปแล้วเมื่อ พ.ย. 63 และฉีดกระตุ้นไปหลายครั้งในปี 64 และล่าสุด ฉีดกระตุ้นเมื่อวันที่ 16-19 ก.ย. 64 ก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอะไรค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกัน ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ