ถามแพทย์

 • โดนลูกแมวข่วนวันที่ 1-2 ต.ค.ไปฉีดวัคซีนวันที่ 6 ต.ค.ยังทันไหม ลูกแมวตายวันที่ 9 ต.ค.

 •  Jamekappom
  สมาชิก
  ผมโดนลูกแมวจรที่เก็บมาเลี้ยงข่วนที่นิ้วโป้งตอนให้อาหารเป็นแผลเล็กๆ ลูกแมวอายุ 25วัน ซึ่งผมเก็บลูกแมวได้วันที่ 26 ก.ย.แต่โดนข่วนวันที่ 1-2ต.ค(จำได้คร่าวๆครับ)และล้างแผลด้วยน้ำเกลือกับเบตาดีน และใส่ยาเบตาดีนไว้ แต่ไปฉีดวัคซีนวันที่ 6 ต.ค.ยังทันไหมครับ พอเช้าวันที่ 9ต.ค.ลูกแมวป่วย ผมได้พาไปหาหมอ หมอบอกว่าลูกแมวตัวเย็นเกิน พอตกเย็นลูกแมวก็ตาย แต่หมอบอกว่าไม่ได้มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าแต่ด้วยเพราะลูกแมวยังเด็กและไม่มีแม่เลี้ยง อย่างนี้ผมจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไหมครับ (ตอนนี้ผมได้ส่งให้กรมปศุสัตว์เอาไปตรวจอยู่ครับ)

  สวัสดีค่ะ คุณ Jamekappom,

                     หากโดนแมวข่วนวันที่ 1-2 ต.ค. แต่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในวันที่ 6 ต.ค. ก็ถือว่ายังสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ หากเชื้อโรคยังอยู่ในระยะฟักตัวค่ะ 

                     อย่างไรก็ตาม หากลูกแมวตายในวันที่ 9 ต.ค. ก็แสดงว่าลูกแมวไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ข่วนคุณ Jamekappom ค่ะ เพราะหากลูกแมวเป็นพิษสุนัขบ้าในวันที่ 1-2 ต.ค.จริง ก็มักจะตายภายในไม่เกิน 4-5 วันค่ะ เพราะแมวที่เป็นพิษสุนัขบ้านั้น จะตายเร็วกว่าสุนัข และลูกแมว ก็มักจะตายเร็วกว่าแมวโตค่ะ นอกจากนี้แล้ว สัตวแพทย์ก็ได้ประเมินแล้วว่าลูกแมวไม่ได้มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ดังนั้น โอกาสที่คุณจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามา ก็ถือว่าไม่มีค่ะ