ถามแพทย์

  • พิษสุนัขบ้า

  •  heeseung
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือเราฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปวันที่ 19 กันยายน 2 เข็ม ถ้าโดนแมวข่วนแล้วแมวตายภายใน 10 วัน ยังต้องฉีดอีกมั้ยคะ เราเคยฉีด ครบ 5 เข็ม ตอน พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเข็มที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2564 1 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2564 1 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2564 2 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 1 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 5 วันที่ 16-19 กันยายน 2564 2 เข็ม