ถามแพทย์

 • แมวที่บ้านฉีควัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว แมวกินหนู ถ้าแมวมากัดเรา เราจะติดเชื้อไหม

 •  Pond123
  สมาชิก
  แมวที่บ้านฉีควัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว ผมเลี้ยงแมวแบบอิสระ แล้วแมวผมกินหนู บ้างทีก็กินเหลือซากทิ้งไว้ บ้างครั้งก็กินเหลือแต่หาง แล้วผมเล่นกับแมวแล้วแมวมากัดผมจะต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้าไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pond123

  จากที่เล่ามา หากแมวที่บ้านคุณ Pond123 ฉีดวัคซีนป้องพิษสุนัขบ้าไม่เกิน 1ปี กรณีนี้ คุณ Pond123 ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะ

  แต่ต้องพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักค่ะ

  ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก  ได้แก่ แผลทิ่มตำด้วยวัสดุสกปรก แผลที่ปากแผลเล็ก แผลฉีกขาดปนเปื้อนเศษดินหิน หรือแผลจากสัตว์/คนกัด เป็นต้น

  แต่หากคุณ Pond123 เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ 3 เข็มและระยะเวลาหลังฉีดเข็มสุดท้ายอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี จะยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเพิ่มเติม 

  แต่หากไม่ได้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักตามเงื่อนไขข้างต้น แนะนำไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาวัคซ๊นป้องกันโรคบาดทะยักนะคะ

  นอกจากนี้แนะนำให้ดูแลทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อหรือทิงเจอร์ไอโอดีนวันละ 2ครั้ง หากแผลอักเสบ บวมแดง มีหนอง ควรไปพบแพทย์นะคะ